Představení společnosti FLAGRO a.s.

Společnost FLAGRO a.s. byla založena v prosinci 2010.

Poskytuje služby v oblasti stavebně-technické péče o nemovitosti, zejména pak Facility management, servis péče o nemovitosti se záměrem minimalizace nákladů nutných na dlouhodobé užívání nemovitostí.

Cílem společnosti je poskytovat servis v oblasti technicko-stavební péče o nemovitosti od projektu až po dlouhodobou údržbu. Záměr je postaven na zkušenostech vedení společnosti a spolupracujících firem v oboru navrhování, realizace a provozování nemovitostí.

Reference

Pasportizace objektu na ulici
H. Malířové 2 - 6, Havířov
pro MRA Havířov » Zobrazit
Pasportizace objektu na ulici
Mládí 25, Havířov
pro MRA Havířov » Zobrazit

Poskytujeme provedení pasportizace objektů ve formě zaměření stávajícího stavu, vypracování dokumentace, zhodnocení technického stavu budovy včetně návrhu plánu oprav, zjištění hlavních energetických uzávěrů a zanesení jejich poloh do PD. Dále poskytujeme pravidelnou aktualizaci těchto údajů.

Referenčním příkladem je pasportizace objektů pro MRA Havířov:

Osvědčení o řádném plnění:

Kontakty

Flagro a.s.
Špálova 80/9
702 00 Ostrava-Přívoz

+420 596 243 487

IČ: 286 44 344
DIČ: CZ 286 44 344
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4387

Bankovní spojení: Citibank a.s.
Číslo účtu: 8900171565/2600

Vítáme Vás

Technické zabezpečení

Zajišťujeme pravidelné i nepravidelné technické prohlídky budov, pasportizaci objektů, zpracování plánů investic a oprav, odbornou pomoc při zajištění projektových prací, výběru zhotovitele stavebních prací, technický dozor při realizaci oprav a investic, technický dohled v záruční době, dále poskytujeme poradenství při zajištění dotací na opravy a investice, a to vypracování žádosti, podání, dohled nad podmínkami. Tato poradenství provádíme za účelem zefektivnění provozních nákladů v budoucích obdobích.

Rovněž zajišťujeme zimní a letní údržbu, drobnou stavební údržbu.

Odborné poradenství v oblasti stavebnictví - cen stavebních prací

Poskytujeme odborné posouzení Reálných odbytových cen stavebních prací, posudky zpracováváme na základě detailních kalkulací s aktuálními cenami materiálů a prací.Spolupracujeme s renomovanými výrobci stavebních hmot, technologií, mechanizace.

Naše posouzení slouží obzvláště k odhalení mimořádně nízkých cen stavebních prací ve smyslu Zákona 137/2006 Sb. Námi sestavený rozpočet je velmi podrobný (po položkách) v aktuálních reálných cenách. V případě odhalení mimořádně nízkých cen poskytujeme poradenství vedoucí k vyloučení mimořádně nízké nabídky a tím k zabránění následným závažným problémům v realizaci stavebních prací.

"Naše posouzení - Vaše prevence před nedokončením stavby"

Odborné vedení staveb

Poskytujme odborné zajištění staveb formou odborného řízení celého procesu výstavby .Naši technici provádějí odborné řízení ,koordinaci subdodavatelů, dohled nad projektovou činností - externí výkon stavbyvedoucího.Služba je poskytována jen po dobu stavby, technik je vybaven PC, mobilním telefonem, autem a hlavně potřebnými znalostmi.Po předání stavby výkon končí, zajištujeme 100% výkon (neřešíte dovolené,nemocenské , přesčasy ,náhradní volna apod.)